Längs väg 255 finns gott om intressanta historiska minnesmärken, vacker omväxlande natur, fornminnen och nya områden som speglar det växande Uppsala. Vi vill att Uppsala och Knivsta kommuner ska erbjuda denna sträcka som ett mål för cykelturism, naturguidning, scouting och pilgrimsvandringar. Dessutom naturligtvis som en viktig gång- och cykelväg i regionens södra del för arbets- och skolpendling till alla de skolor och Uppsalas stora arbetsplatser som ligger i anslutning till Dag Hammarskjölds Väg: SLU, SVA, BMC, Läkemedelsverket, Science Park, institutioner, UAS. Se även förstudien som finns för nerladdning.

Karta

Se även vår nerladdningsbara broschyr.