Här finns många stigar att vandra på och här kan man uppleva riktigt fridfull skog, plocka svamp och bär. Möta fåglar som kungsfågel, talltita, svartmes, större hackspett, spillkråka, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, trädpiplärka, bofink, korp. Här finns flera mossar med stilla vattenspeglar, sumpskog med al, gran, tall, björk, mossor, ormbunkar, ängsull, starr, älggräs. Här kan man få höra tranor, kricka, enkelbeckasin, orre, järpe och träffa älg, rådjur, räv, grävling, hare och mink.

Följer man en stig eller Upplandsleden rakt sydöst ut ca 0,5 mil öppnar sig skogen i den vackra Rickebasta-Hagelstena-dalgången. I dess lägsta parti finns en botanisk raritet, naturreservatet Rickebasta alkärr, en näringsrik urskogsliknande alsumpskog.