Några hundra meter söderut från Flottsund in på grusvägen mot Kungshamns gård ligger ett litet rött torp. I trädgården står en länsgränssten rest 1746 av landshövdingen i Stockholms län sjöofficeren Theodor Ankarcrona.

På stenen står att läsa: ”År 1746 då Sverige blev hugnat med arvsfursten prins Gustafs födelse lät Theodor Ankarcrona landshövding resa denna gränssten emellan Stockholms och Uppsala län”

Vid Flottsund finns en 6 m hög AGA-fyr från 1929. Den är bevarad i ursprungligt skick och fortfarande i drift med den tidens teknik, dvs. den drivs med acetylengas.

Fyren, som invigdes som byggnadsminne 2009, ägs och förvaltas av Uppsala kommun.