Här i Nåntuna lund stannade Linné under sina exkursioner för att demonstrera lundväxter och låta deltagarna samla insekter. Här kan man se hassel, hägg, druvfläder, vägtorn, try, slån. På våren är marken fylld av blommande blåsippor, vitsippor, dvärgvårlök, sloknunneört, handnunneört, svalört, buskviol, lundgröe. Och bland buskarna står ekjätten – en av Uppsalas två grövsta ekar och Nåntuna lunds stolthet.

Lunden ligger i en backsluttning ned mot de platta ängar som Fyrisån rinner igenom. På Linnés tid var backen betesmark med en del spridda lövträd. Marken växte igen med gran men 1954 återställdes områdets lundkaraktär och ett naturreservat bildades . Här och var sträcker ekar sina grova fingrar mot skyn.

Här finns även gravfält från äldre järnåldern.

Ägare och förvaltare är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).