Granne med Linnés gård ligger den röda Sävja kyrka och församlingsgården som byggdes 1984 i en av Uppsalas nyare stadsdelar. Den ritades av arkitekterna Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman.

I kyrkan finns rum för barn- och ungdomsgrupper, hobby, konsthantverk, studiegrupper och sammanträden. I källarvåningen finns en stor ungdomslokal med repetitionslokal för rockband. Sävja kyrka är tänkt att vara en samlingsplats för många som bor i Danmarks församling. Här firas gudstjänst tillsammans med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.Kyrkorummet är ljust och ger ett harmoniskt intryck med tre stora väggmålningar av konstnären Hans Lindström: Klippan – Vattnet – Växten, - tankar kring världens skapelse.