Milstenar är vägmärken för att ange hel, halv eller kvartsmil och upprättades vid uppmätning av vägarna i samband med anordnandet av skjuts- och gästgiveriverksamheten med början på 1600-talet. En tidig och välbehövlig infrastrukturåtgärd ! De äldsta milstenarna funna är från mitten av 1600-talet. En gammal svensk mil var 10 688 m. Ansvaret för upprättandet hade landshövdingen.

17 Milstenen mittemot gamla gästgiveriet

Milstenen är en halvmilsten och är märkt med Gustaf IIIs namnchiffer och J J Gyllenborg, landshöfding. Jacob Johan Gyllenborg var landshövding i Stockholms län 1770–1778.

7 Milstenen sydöst om Flottsund,
på östra sidan om väg 255

På denna sten står Theodor Ankarcronas namn, landshövding 1743–1750.

13 Milstenen söder om Fredrikslund

På milstenen strax söder om Fredrikslund på väg 255s östra sida står det 1/4. En kvartsmilsten. Här var det ungefär 2,5 km från Flottsunds skjutshåll/gästgiveri och ca 2,5 km till Alsike bys gästgiveri (nuvarande Krusenberg).