Kyrkan är byggd i slutet av 1200-talet. De två senaste restaureringarna, 1858–60 och 1910–11, präglar nu kyrkans utseende. Kyrkan bildar, med de tillbyggda korsarmarna mot norr och söder, formen av ett kors.

Dekorationsmålningarna i kyrkans inre, gjorda av konstnären Filip Månsson, tillkom 1910–11, liksom korfönstret i glasmosaik och fönstrens blyinfattade glas. Allt i typisk jugendstil.

Enstaka kalkmålningar från 1400-talet finns bevarade, till exempel över dörren till sakristian och på södra långväggen. Dessa avbildar apostlar. Från 1400-talets början är också det stora lidandekrucifixet. Från taket hänger fem rikt arbetade ljuskronor av mässing. Fyra av dem är från 1600-talet och den som hänger i norra korsarmen är från 1911. Ljusplåtarna och ljusarmarna i driven mässing är 1600-talsarbeten. När alla ljus i kronor och ljushållare utmed bänkarna och på väggarna är tända är kyrkan strålande vacker. På väggen till höger om dörren till vapenhuset finns en liten kyrkohistorik skriven.

Utanför ingången till kyrkan står en 1,9 m hög runsten som hittades 1947 vid grundförstärkningsarbeten. Den låg under dörren till vapenhuset. Vapenhuset byggdes på 1400-talet och runstenen togs då som byggmaterial, antagligen från de omkringliggande fornlämningsområdena. Runtexten lyder: ”Sibbe och Ingrid lät resa stenen efter G?ge (och) efter Hård sina söner (och) Sigmund och Sigfrost (efter) sina bröder. Öpir ristade.”

Öpir var en mycket anlitad runristare i slutet av 1000-talet och har ristat ett 80-tal stenar.

Gudstjänst hålles i Alsike kyrka söndagar kl 10.00. I oktober på Mikaelsdagen har man i Alsike kyrka en så kallad änglafest, en dag med speciell högmässa och sedan marknadsdag med lokala hantverkare, servering med mera.
Länk till Alsike kyrkas hemsida