Ortnamnet Vassunda är belagt från 1288, Wazsundum, och anses betyda vadstället i sundet mellan Garnsviken och Ekoln. Edeby anses betyda en hög landtröskel, där båtarna måste dras till nästa vattenled.

Som annex till Vassunda gamla prästgård ligger Helms antikvitetshandel.25  Vassunda Kyrka

Kyrkan byggdes på 1200-talet. Runt äldre delen av kyrkogården löper en bogårdsmur. I söder öppnar sig i en så kallad stiglucka, ett vitrappat litet ingångshus, byggt på 1400-talet. På 1400-talets mitt tillkom också tornet, valv och kalkmålningar. Kyrkan förlängdes med ett tresidigt kor 1696.

Det ljusa, öppna, vitputsade kyrkorummet med högt trätunnvalvtak, som vi nu ser, är ett resultat av en ombyggnad i nyklassicistisk anda 1804. Altaruppsatsen , ett krucifix i mitten och på var sin sida sida de två allegoriska kvinnostatyerna ”Hoppet” med ett ankare och ”Tron” med ett kors är tillverkad av den kände uppländske bildhuggaren Magnus Granlund 1767. Predikstolen är ett stockholmsarbete av bildhuggaren J. L. Schvager 1716 och anses efterbilda predikstolen i Stockholms Storkyrka. Från taket hänger flera vackra mässingsljuskronor, den äldsta från senmedeltiden. I en glasmonter i sakristian förvaras ett fragment av ett medeltida broderi, förmodligen en s.k. processionsfana, som föreställer St. Göran och draken. Det är broderat med guld, silver och silke och anses vara tillverkat hos Albertus Pictor i Stockholm på 1490-talet.

Gudstjänst hålls i Vassunda kyrka söndagar kl 16:00.
Länk till Vassunda kyrkas hemsida