Gården Kungshamn vid Fyrisåns mynning ca en kilometer söder om Flottsund hette från början Flottsunds gård. Kanske 1700-talets ägare inspirerades till namnbytet av fornfynd och sägner om att forntidens sveakungar brukade slå läger vid denna hamnplats. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes under 1740-talet i karolinerstil av Carl-Gustaf Bielke. Gården har varit s.k. rusthåll dvs. underhöll en soldat till häst, en dragon.

I slutet på 1800-talet ägdes gårdarna Kungshamn och Fredrikslund av Carl Cederström. Vid faderns död 1925 ärvde dottern Anna Cederström Kungshamn och dottern Charlotta Cederström Fredrikslund. Döttrarna överlät 1944 gårdarna till en stiftelse till deras fars minne och 1963 avsattes ägorna till naturreservat, Kungshamn-Morga-reservatet, med syfte att bevara vacker, varierad mälarnatur och ge tillgång till mark för friluftsliv. Gårdarna Kungshamn och Fredrikslund arrenderas ut och drivs som jordbruk med betesdrift bl.a. inom reservatet.

Uppsalaåsen fortsätter utmed Ekolns strand till söder om Fredrikslund och här finns böljande åshöjder, som högst ca 40 m ö.h., djupa gropar i åsen, ofta med fuktig kärrartad botten. I den stora Åsengropen norr om Fredrikslund växer ek- och björkskog med speciell markflora t.ex. bergmynta, blåsippor, gullvivor, kungsmynta, nässelklocka, bergsslok.

Åsgroparna, sk. dödisgropar, anses ha uppkommit när stora isblock, som under isens avsmältning blev inbäddade i rullstensåsen, smälte efter att åsens bildats.

10 Kungseken

På sluttningen ner mot Flottsund kan man från väg 255 se resterna av den jättelika ca 700-800 år gamla ”Kungseken”. Här har enligt sägnen Gustaf Vasa rastat och Erik XIV stannat till på flykt efter sturemorden. Eken lär vara förebild till Sparbankens logo ”Spareken”. En ny ek är planterad vid sidan av den gamla.På andra sidan väg 255 i Lunsens skogskant ligger det röda Dragontorpet där dragonen med familj bodde.