Vid vägkanten mitt emot det förutvarande gästgiveriet på andra sidan väg 255 står en så kallad fattigbössa. I denna förvarades de allmosor som bygdens folk och förbifarande kunde bidra med till socknens gamla och fattiga.

Alsike by fick sin första fattigbössa 1669. Den man nu kan se tillverkades i slutet av 1800-talet och har fina smidesarbeten. Överst sitter en liten flöjel med årtalet 1903. På skylten står det: ”Alsike Församlings Fattigbössa Saliga äro de barmhärtige, ty dem skall ske barmhärtighet” och på en modern skylt under: ”Alsike kyrka och församling”. Än i dag kan man lägga i en slant, men då går den till kyrkans verksamhet.

Under 1600-talet växte antalet nyrika som belönats för sina tjänster till regeringsmakten i det framväxande svenska stormaktsväldet. Dessa anskaffade mark från bondbyarna, som splittrades, och många bönder fick istället bli icke-jordägande dagsverksarbetare och torpare på de stora egendomarna. Så skedde med Alsike by när Krusenberg bildades. Man kan se små röda torp skymta i skogsbrynen. Medel från fattigbössan förslog inte långt när något hände, sjukdom, dödsfall, med de hårt arbetande invånarna i torpet.